StudioArh

TUZLA

Lokacija

Tuzla, BiH

Godina realizacije

2019.

Klijent

Privatni investitor

Površina

7.250,00 m2

KOMPLEKS STUP