StudioArh

STUP

Lokacija

Sarajevo, BiH

Godina realizacije

2022.

Klijent

Privatni investitor

Površina

8.500,00 m2

KOMPLEKS ZENICA