StudioArh

ŠIROKAČA

Lokacija

Sarajevo, BiH

Godina realizacije

2021.

Klijent

Privatni investitor

Površina

5.000,00 m2

BUTMIR