StudioArh

BUTMIR

Lokacija

Bjelašnica, BiH

Godina realizacije

2019.

Klijent

Butmir d.o.o.

Površina

8200 m2

CENTAR