StudioArh

CENTAR

Lokacija

Sarajevo, BiH

Godina realizacije

2020.

Klijent

Privatni investitor

Površina

1.500,00 m2

VILLA POLJINE