StudioArh

VILLA POLJINE

Lokacija

Sarajevo, BiH

Godina realizacije

2020.

Klijent

Privatni investitor

Površina

300,00 m2

VILLA GABRIEL NEUM