StudioArh

TURISTIČKI KOMPLEKS ILIJAŠ

Lokacija

Ilijaš, BiH

Godina realizacije

2023.

Klijent

Privatni investitor

Površina

1.500,00 m2

KOREA