StudioArh

KOREA

Lokacija

Sarajevo, BiH

Godina realizacije

2020.

Klijent

Privatni investitor

Površina

80.000,00 m2

QUANTUM PEAKS