StudioArh

QUANTUM PEAKS

Lokacija

Bjelašnica, BiH

Godina realizacije

2020.

Klijent

Privatni investitor

Površina

7.600,00 m2

STAMBENI KOMPLEKS SEMIZOVAC