StudioArh

KOMPLEKS HADŽIĆI

Lokacija

Hadžići, BiH

Godina realizacije

2023.

Klijent

Privatni investitor

Površina

23.000,00 m2

TURISTIČKI KOMPLEKS ILIJAŠ