StudioArh

Kompleks Dragovići

Lokacija

Tarčin, BiH

Godina realizacije

2018.

Klijent

Privatni investitor

Površina

1.100,00 m2

BALKAN KAPITAL