StudioArh

BALKAN KAPITAL

Lokacija

Sarajevo, BiH

Godina realizacije

2022.

Klijent

Privatni investitor

Površina

18.000,00 m2

BREKA