StudioArh

STARAČKI DOM VOGOŠĆA

Lokacija

Vogošća, BiH

Godina realizacije

2011.

Klijent

Odbor Islamske Zajednice

Površina

2.400,00 m2

KOMPLEKS HADŽIĆI