StudioArh

HOTEL PLIVSKO JEZERO

Lokacija

Jajce, BiH

Godina realizacije

2022.

Klijent

Privatni investitor

Površina

2.445,00 m2

KULTURNI CENTAR NOVI GRAD