StudioArh

KULTURNI CENTAR NOVI GRAD

Lokacija

Sarajevo, BiH

Godina realizacije

2014.

Klijent

Općina Novi Grad  

Površina

2.000,00 m2

MUZEJ BUŽIM