StudioArh

FASADA OPĆINE NOVI GRAD

Lokacija

Sarajevo, BiH

Godina realizacije

2022.

Klijent

Općina Novi Grad Sarajevo

FOTOGRAFIJE

Enver Kapić

Trebević Vidikovac