StudioArh

TREBEVIĆ VIDIKOVAC

Lokacija

Sarajevo, BiH

Godina realizacije

2020.

Klijent

Grad Sarajevo

Površina

1900 m2

TRG ILIJAŠ