StudioArh

Core Business Centar

Lokacija

Sarajevo, BiH

Godina realizacije

2023.

Klijent

Privatni investitor

Površina

7.000,00 m2

OPĆINA NOVI GRAD