StudioArh

Ugositetljski kompleks Bazar

Lokacija

Ilidža, BiH

Godina realizacije

2023.

Klijent

Privatni investitor

Površina

3.500,00 m2

CORE BUSINESS CENTAR