StudioArh

Stambeni Objekat Jelah

Lokacija

Jelah – Tešanj, BiH

Godina realizacije

2023.

Klijent

Privatni investitor

Površina

1.200,00 m2

NASLOVNA